Meer tijd nodig voor beslissing vorm geluidswal

Redactie 09-03-2019
Foto: Roger van der KraanDe gemeente heeft meer tijd nodig om een beslissing te nemen over de geluidswal langs de A20.

De beslissing over wat voor soort geluidswal er langs de A20 moet komen, gaat later genomen worden. De gemeente heeft begin deze week bewoners van het Kastanjedal, de Doornenbuurt, de Dalenbuurt, Wipperspark, Vertowijk en Boonervliet plus de gemeenteraad geïnformeerd dat de termijn van 1 april niet gehaald wordt en met drie maanden wordt uitgesteld.

door Chrit Wilshaus

Volgens wethouder Gerard van der Wees is er meer tijd nodig om te bepalen welke oplossing de beste is maar zou het heel bijzonder zijn als straks iedereen het eens is over de gekozen oplossing. De optie van bewoners van het Kastanjedal om de geluidswal daar te verbreden, noemde Van der Wees dinsdagmiddag bij een persgesprek "een interessante optie." Maar volgens hem heeft het veel gevolgen voor de akoestische bescherming. De gemeente laat een akoestisch bureau bij de Rozenlaan berekenen wat er nodig voor zou zijn om goede geluidswerende maatregelen te kunnen nemen. De vorm daarvan zou dan ook bij het Kastanjedal kunnen worden toegepast. De wethouder: "Het onderzoek moet kortom verder uitgediept en aangescherpt worden en dat krijgen we eind maart, begin april opgeleverd. Daarna kun je daar pas over in gesprek met de inwoners en om die reden hebben we gezegd dat we het hele project drie maanden opschuiven." Volgens de wethouder betekent dit dat er voor de zomer niets gaat gebeuren.

Doornenbuurt

De discussie spitst zich volgens wethouder Van der Wees nu toe op de Doornenbuurt. "Gaan we het oude voorstel doorzetten en een geluidswal realiseren of gaan we de huidige geluidswal die er al ligt ophogen met een scherm? Dat zijn momenteel eigenlijk de opties. Waarbij die laatste optie heel duidelijk door de wijk wordt gedragen. Gezegd wordt dat op die manier zoveel mogelijk groen intact blijft. Men gaat er dan wel aan voorbij dat er heel veel achterstallig groenonderhoud is. Ik denk dat we op deze wijze de inwoners er heel nadrukkelijk bij betrekken en dat we qua participatie van bewoners op dit moment wel op het goede spoor zitten." Alleen dat gaat daadwerkelijk pas iets opleveren als er straks iets op tafel ligt. De Doornenbuurt heeft zich volgens de portefeuillehouder nu wel georganiseerd en de 'achterban' wordt nu goed geïnformeerd. "De geluiden die met elkaar worden besproken, worden ook doorgezet; we hoeven niet meer constant huis-aan-huis informatie in de brievenbus te stoppen."