De Schakel belangrijk argument Motie Ja-Ja sticker aangehouden

Redactie 15-03-2019
Maassluise Courant De Schakel was \u00e9\u00e9n van de redenen waarom de raadsleden tegen een Ja-Ja sticker waren.
Foto: TvO

GroenLinks diende dinsdagavond een motie om over te gaan op Ja-Ja stickers toch maar niet in en hield hem aan, zoals dat in raadstaal heet. Wat was het geval? GroenLinks had een motie opgesteld waarin het college wordt verzocht ervoor te zorgen dat zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vanaf 1 oktober, een Ja-Ja in Maassluis wordt ingevoerd.

door Chrit Wilshaus

Dat zouden moeten gebeuren naar het voorbeeld van Amsterdam waar de stickers ingevoerd om papier tegen te gaan. En meerdere gemeenten, zoals Rotterdam, Gouda Den Haag en Amstelveen, zouden voornemens zijn om deze sticker in te voeren. Daarmee geven bewoners aan enkel reclame en huis-aan-huisbladen te willen ontvangen als zij daar zelf om vragen. Maar een raadsmeerderheid ging dat toch te ver. Vooral het feit dat mensen deze krant dan niet meer in hun bus zullen krijgen, was voor veel raadsleden een argument om tegen deze motie te zijn. Dus kunt u nu rustig verder lezen.

Consequenties

Klarie Oosterman (ChristenUnie) merkte op dat wie voor het milieu is eigenlijk niet tegen deze motie kon zijn. "Alleen heeft instemmen met deze motie ook consequenties. Zo zijn er bijvoorbeeld mensen die inkomsten halen uit het bezorgen van folders en er zijn winkeliers in Maassluis die reclame maken via die folders. Maar denk ook aan de inkomsten van verenigingen via het ophalen van oud-papier."

Belangrijke bron van informatie

Aad Solleveld (Maassluis Belang) vertelde van bezorgers vernomen te hebben dat zij vrezen dat als dergelijke stickers van kracht worden, de folders dan in De Schakel gevouwen gaan worden. "Prima dat je probeert het papier uit het restafval te halen maar de verenigingen zijn er blij mee." Marcel 't Hart (CDA) merkte op dat de afvalscheiding natuurlijk moet worden verbeterd. "Maar dit voorstel gaat wat ons betreft te ver. Want ook ons huis-aan-huisblad De Schakel is een belangrijke bron van informatie. Ook vanuit de gemeente. En alleen al om die reden, zijn we tegen deze motie."

Informatieplicht

Ton Luiendijk (VSP): "Wij zijn uiteraard geen voorstander van bergen papier die nodeloos door de brievenbus worden geduwd. Maar u heeft ook nog iets als een informatieplicht. Het gaat ons principieel te ver de burger van allerlei vormen van informatie te onthouden. In dat kader zou ook De Schakel niet meer worden bezorgd en het gaat ons veel en veel te ver." En zo waren er meer fracties die de motie niet zagen zitten. Ook daarbij werd De schakel herhaaldelijk genoemd.

D66 was wel voor het voorstel maar vanwege onvoldoende steun besloot Kleijwegt zijn motie dus aan te houden.