Pauzewoningen om knelgevallen op te lossen

Redactie 21-03-2019
Foto: Roger van der KraanOok in Maassluis wordt het voor veel woningzoekenden steeds lastiger een passende woning te vinden.

Het vinden van een goede passende woning wordt om verschillende redenen ook in Maassluis steeds lastiger. Daarnaast zijn er woningzoekenden voor wie de problemen helemaal nijpend zijn en die tussen de wal en het schip terecht dreigen te komen. Om daar iets aan te doen, wil de gemeente samen met Maasdelta beginnen met zogenaamde pauzewoningen.

door Chrit Wilshaus

Het gaat bijvoorbeeld om mensen met een beperking of mensen die gescheiden zijn maar eigenlijk geen recht hebben op een andere woning. Maar er zijn veel meer specifieke doelgroepen te noemen.

Over wat pauzewoningen zijn en wat het leveren van maatwerk inhoudt, werd afgelopen dinsdagavond een thema-avond gehouden in het stadhuis. Wethouder Sjoerd Kuiper opende de bijeenkomst met nog eens te vertellen waarom pauzewoningen nodig zijn. Dat pleidooi werd gevolgd door drie voorbeelden uit de praktijk van mensen die om uiteenlopende redenen in de problemen waren gekomen en voor wie het vinden van woonruimte mee heeft geholpen die moeilijkheden op te lossen. Bij pauzewoningen gaat het overigens om het verstrekken van tijdelijke woonruimte. Wat het een beetje verwarrend maakte, was het feit dat er ook gesproken werd van het leveren van maatwerk. Daarbij kan het aanbieden van woonruimte voor onbepaalde tijd juist een oplossing zijn.

Te beperkt

Op de thema-avond, maar ook uit de bijbehorende stukken, werd duidelijk dat het bij pauzewoningen niet om nieuwe maar om bestaande woningen gaat, die daarvoor worden gereserveerd. In totaal 75 om precies te zijn. Maar eigenlijk is er behoefte aan 150 van dit soort woningen. Het plan van de pauzewoningen is, zo waarschuwde Frank van der Plas van Maasdelta, niet zo snel gerealiseerd. Maar in het tweede kwartaal van dit jaar zou er een uitgewerkt plan moeten liggen dat ook aan de gemeenteraad wordt gepresenteerd. "Eigenlijk zijn de huidige urgentieregels nu te beperkt", verduidelijkte Van der Plas. De plannen met de pauzewoningen zullen ook deel uitmaken van de actualisering van de Woonvisie. Die had al moeten verschijnen maar dat wordt later dit jaar.

Niet mogelijk

Uit het antwoord dat Denise Mulder (Maassluis Belang) kreeg, werd duidelijk dat het wettelijk niet mogelijk is om uit te gaan van het besteedbaar inkomen van een woningzoekende maar dat alleen gekeken kan worden naar de loonstrookjes en het bruto-inkomen. Maar volgens Mulder zit daar vaak het probleem. Raoul Kleijwegt (GroenLinks) merkte op dat het eigenlijke probleem is dat er gewoon te weinig (sociale huur) woningen zijn. Gary Bouwer vroeg speciaal aandacht voor studenten die met de invoering van de pauzewoningen volgens hem in de knel komen. Maar volgens Van der Plas zijn er juist meer woningen voor jongeren en dus ook studenten gekomen.