Groen als spons inzetten tegen hevige piekbuien

Redactie 23-01-2020
Foto: Roger van der Kraan (archief)Een voorbeeld van Maassluis Rainproof maken, zijn de werkzaamheden aan de Kwartelsingel.

Maassluis gaat investeren in de sponswerking van de stad. Dat is, naast onder meer vergroening, de manier om naar verwachting Maassluis Rainproof te krijgen. Dat vertelde Marc de Leeuw van de gemeente Maassluis vorige week dinsdagavond op een thema-avond.

door Chrit Wilshaus

Die ging over het Gemeentelijke Riolering Plan (GRP) 2020 – 2024. De Leeuw is beheerder civieltechnische installaties bij de gemeente en de man die alles weet van riolering en waterberging. Het rioolstelsel in Maassluis is volgens hem redelijk goed op pijl. "Als gevolg van klimaatverandering neemt het aantal piekbuien, buien waarbij in korte tijd een grote hoeveelheid water valt, toe; het regent dus niet vaker maar heftiger. Dat de riolering het niet aankan, blijkt uit de statistieken; de piekbuien passen niet in het riool. Het antwoord daarop is drieledig: vasthouden, bergen en afvoeren. Groen in de stad is de beste spons. Groen, zoals bomen kan namelijk veel water opnemen en langzaam loslaten. Met andere woorden: we moeten toe naar minder riool en meer groen. Ook financieel is dat aantrekkelijker. Verder kunnen we straten als afvoer van regenwater gebruiken. Ook kunnen we meer vergroenen en verharding weghalen."

Een voorbeeld van Maassluis Rainproof maken, zijn de werkzaamheden aan de Kwartelsingel. De Leeuw opnieuw: "Daar hebben we nu twee keer zoveel ruimte gecreëerd om water op te kunnen vangen. Ook is nog een noodoverloop ingemaakt. Een project dat we samen doen met het Hoogheemraadschap van Delfland. Het is de bedoeling om ook de bewoners erbij te betrekken." Meters op verschillende locaties in het riool opgehangen kunnen volgens De Leeuw voor interessante informatie zorgen. En met een computermodel kan het effect van hevige regenval worden nagebootst en worden vastgesteld wat een nuttige investering kan zijn om dat op te lossen.

Groene daken

Johan Verhoeven (VVD) wilde weten wie er voor een rioolbreuk verantwoordelijk is als dat het gevolg is van verzakking. Volgens De Leeuw ligt het eraan waar dat gebeurt. "Maar de straten worden ieder jaar gecontroleerd en de riolen om de tien jaar en als het nodig is vervangen of gerepareerd." Volgens Bert de Reuver (D66) zou de aanleg van groene daken meer gestimuleerd moeten worden. John Dolstra wilde weten hoe het Rainproof verhaal straks met de inwoners gedeeld en gecommuniceerd gaat worden. Volgens De Leeuw wordt daarover momenteel over nagedacht maar lijkt het hem verstandig om te beginnen met mensen die er belang bij hebben dat er iets gaat veranderen. Bij de gemeente zijn trouwens folders verkrijgbaar over hoe mensen kunnen besparen op hun energierekening.