Herinrichting moet Kwartellaan vooral veiliger maken

Redactie 21-01-2021
Foto: CWDe huidige Kwartellaan wordt om meerdere redenen onder handen genomen.

De Kwartellaan wordt opnieuw ingericht. Herinrichting moet de weg, die ook wel bekendstaat als Plankgaslaan, voor fietsers en voetgangers veiliger en comfortabeler maken. Snelheidsbeperkende maatregelen op de rijbaan moeten de snelheid uit de weg halen.

door Chrit Wilshaus

Afgelopen dinsdagavond werd online een toelichting op het voorlopig ontwerp gegeven. Eerder dit jaar konden omwonenden van de Kwartellaan in een digitale enquête hun mening geven over de thema's verkeersveiligheid, leefbaarheid en klimaatadaptatie. Volgens gebiedsmanager Cyril Parchomov gaf een meerderheid van de respondenten aan de voorkeur te geven aan een vrijliggend fietspad. Zo lieten fietser en voetgangers bij de enquête weten dat de weg te weinig met hun aanwezigheid rekening houdt. Doordat er regelmatig te hard wordt gereden is ook veilig oversteken nog een hele toer. In het voorlopig ontwerp, dat dus nog kan worden aangepast, is een vrijliggend fietspad opgenomen van vier meter breed.

Snelheidsbeperkende maatregelen

De huidige weg is volgens ontwerper Dick van Veen een typisch kaarsrecht ontwerp wat in de jaren zestig en zeventig vaak werd toegepast en wat (te) hard rijden daardoor faciliteert. Om de snelheid uit de weg te halen, zoals dat heet, worden er op de rijbaan zelf een aantal snelheidsbeperkende maatregelen toegepast in de vorm van een aantal knikken, waardoor automobilisten wel moeten afremmen, en verkeerdrempels. Ook komt er een aantal veilige oversteekplaatsen, waarbij het mogelijk wordt om veilig over te steken.

Parkeerplaatsen

Het huidige aantal parkeerplaatsen van twintig blijft gehandhaafd maar wel wordt de indeling aangepast. Van Veen licht toe: "De indeling is nu vrij onlogisch. Af en toe staat een lantaarnpaal in een vak (hoe dat kon gebeuren blijft een gemeentelijk mysterie, red.) en houd je daardoor twee halve vakjes over." In het voorlopig ontwerp wordt dat aangepakt en worden de lantaarnpalen verplaatst. Verder worden de parkeerplaatsen breder; de breedte gaat vijf meter bedragen. Volgens Van Veen hoeven mensen uit angst dat hun spiegel eraf wordt gereden, hun auto dan niet meer half op de stoep te parkeren.

Regenwater

Om de leefbaarheid te verbeteren is volgens Van Veen "de koppeling gezocht" met de naastgelegen singel. Die speelt (straks) ook een rol bij het opvangen van regenwater tijdens heftige plensbuien, die steeds vaker voorkomen. Aan de kant van de singel loopt de weg af, zodat het hemelwater in de singel terecht kan komen aan de andere kant kan het in de putten stromen. Verder komen er nog grintpaden (een aantal is al aangelegd) met groen.