Onderzoek naar mogelijkheid bouw meer woningen op De Kade

Redactie 01-07-2021
Foto: Stockfoto

Wethouder Sjoerd Kuiper (PvdA) wil (laten) onderzoeken of het mogelijk is in de volgende fases van het stedenbouwkundige plan De Kade meer woningen te bouwen dan oorspronkelijk voorgenomen.

door Chrit Wilshaus

Dat schrijft hij in een onlangs verschenen raadsinformatiebrief (RIB) aan het aan de gemeenteraad. Vorig jaar is gestart met de bouw van de eerste fase die bestaat uit ongeveer 250 woningen. Maar volgens de portefeuillehouder is het woningtekort enorm en kunnen zeker in ons deel van de Randstad inwoners steeds lastiger een geschikte en betaalbare woning vinden. Daarom wordt op basis van de Structuurvisie, de Woonvisie, aangenomen moties en het MPG (Meerjarenprogramma (Grond)exploitaties) gekeken waar extra woningen gerealiseerd zouden kunnen worden in de stad. Wethouder Kuiper benadrukt daarbij ook nadrukkelijk te kijken naar jongeren, alleenstaanden en ouderen voor wie het nu extra moeilijk is om aan een woning te komen.

Voormalige Van Gelderenterrein

In de RIB schrijft de portefeuillehouder verder dat de gesprekken met de eigenaar van De Kade zich op dit moment in een afrondende fase bevinden. Kort na de zomer verwacht Kuiper een voorstel te kunnen presenteren om hoeveel extra woningen het zal gaan. Daarbij is uiteraard ook onderzocht of die goed inpasbaar zijn als het gaat om parkeren, groen en of de ontsluitingswegen het extra verkeer goed kunnen afwikkelen. Daarnaast wordt de mogelijkheid bestudeerd van woningbouw op het voormalige Van Gelderenterrein dat de gemeente enkele jaren geleden van ProRail kocht. Om hoeveel woningen daar zou moeten gaan is nog onduidelijk. 'Woningbouw op deze locaties is immers mede afhankelijk van de nieuwe spoorwegovergang die we willen aanleggen om het Havenplein te ontlasten.'

Verkoopfolder

Reden om de raad nu al, nog voordat de plannen hierover aan de raad zijn voorgelegd, te informeren, is het feit dat de ontwikkelaar in een verkoopfolder gebruikmaakt van beelden van de mogelijke verdichting om potentiƫle kopers te informeren over de bouw van mogelijk nog meer woningen. Tussen de regels van de RIB door kan worden gelezen dat wethouder Kuiper het niet fraai vindt dat de projectontwikkelaar al vooruitloopt op de bouw van mogelijk meer woningen zonder dat dit nog aan de gemeenteraad is voorgelegd ter beoordeling.

Beeldkwaliteitsplan

Verder gaat Kuiper in zijn brief in op een aantal wijzigingen ten opzichte van het al vastgestelde beeldkwaliteitsplan. Daarin staat onder meer te lezen dat de uitstraling en architectuur van de wijk overeind blijft met stoere, lieflijke en Panoramawoningen en dat er meer ruimte gevonden is voor 'stoere woningen, aan het nieuwe stationsplein'.

'Verder wordt parkeren zoveel mogelijk op eigen terrein georganiseerd of op binnenhoven dan wel onder woningen in een gesloten bouwblok. Na de zomer wordt de gemeenteraad tijdens een thema-avond uitgebreid bijgepraat over de voorgenomen gewijzigde plannen en over het aangepaste beeldkwaliteitsplan. Ook wordt het aangepaste bestemmingsplan nog aan de gemeenteraad voorgelegd.