Bewoners Julianalaan plaatsen alternatieve borden uit onvrede

Redactie 29-07-2021
Foto: CWDe jongste actie van bewoners van de Julianalaan was het plaatsen van een drietal Veilige Victors die weggebruikers moeten aansporen langzamer te rijden.

"Ik ben aan de achterkant van het huis gaan slapen want aan de voorkant, waar ik eerst sliep, werd ik al om vijf uur 's ochtends wakker van het verkeer", verzucht Cor van Ettinger, bewoner van de Prinses Julianalaan.

door Chrit Wilshaus

En een andere bewoner die ook duidelijk gesteld is op zijn nachtrust plaatste een niets aan duidelijkheid overlatend zelfgemaakt 30km-bord met daarop de tekst 'Ik wil graag ook slapen.' Verder maakten kinderen een bord om aandacht voor de verkeerssituatie te vragen. De laatste bewonersactie, vorige week zaterdag, was het plaatsen van drie zogenoemde Veilige Victors, die automobilisten aansporen langzamer te rijden. Meer acties zijn trouwens niet uitgesloten. Eerder genoemd eigen 30km-bord staat volgens Van Ettinger ook symbolisch voor drie jaar aan het lijntje worden gehouden en nul actie door de gemeente. Want is duidelijk: bewoners vinden wat wethouder Fred Voskamp (CDA) totnogtoe deed volstrekt onvoldoende en zijn daar, zacht uitgedrukt, nog steeds zeer ontstemd over. Van Ettinger: "Zo is aan de geluidsoverlast nog steeds niets gedaan. De eerste vier huizen hebben te maken met een geluidsoverlast van meer dan 65 decibel en dat is verboden. Destijds werd al vastgesteld dat de problemen opgelost zouden kunnen worden als de snelheid op de Julianalaan zou worden verlaagd naar 30 kilometer per uur." Die problemen hebben behalve met geluidsoverlast ook met veiligheid, fijnstof en vooral met een aantasting van de leefbaarheid van de bewoners te maken. Daarnaast zegt Van Ettinger dat een raam aan de voorkant van het huis openzetten door alle problemen niet meer mogelijk is en bewoners daardoor gedwongen worden een ventilatiesysteem aan te schaffen.

Impact

Eerder deze maand stuurde Van Ettinger nog een uitgebreide mail aan de gemeenteraad, waarin hij (opnieuw) aandacht vroeg voor de situatie op de Julianalaan. In de mail schrijft hij onder andere dat de gemeente volstrekt geen notie heeft van wat dit allemaal voor de leefbaarheid van de bewoners betekent en het (blijkbaar) volstrekt niet interessant vindt wat voor impact dat op hen heeft. Ook het argument dat herinrichting afhankelijk is van (inpassing) van de Metropolitane Fietsroute is vreemd in de ogen van de bewoners. Inmiddels hebben Forum voor Maassluis, VSP, CDA en ChristenUnie in de een of andere vorm gereageerd op de mail. John Dolstra van laatstgenoemde partij spreekt van onwil van de kant van de gemeente. Volgens Marcel 't Hart (CDA, deze fractie gaat nog in gesprek met de bewoners), is invoeren van een 30-km zone alleen niet genoeg maar zijn ook fysieke maatregelen nodig om het rijgedrag van automobilisten te kunnen beïnvloeden.

Vertragi

In reactie op wat Cor van Ettinger in 'Bewoners Julianalaan plaatsen alternatieve borden uit onvrede' vertelt, laat een zegsman van de gemeente Maassluis weten dat het college samen met bewoners op zoek is naar mogelijkheden om de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren. "Zo'n project vraagt tijd en moet passen in de infrastructurele projecten die in Maassluis op stapel staan. Door de besluitvorming over de MFR (Multifunctionele fietsroute, red.) door Maassluis is er echter vertraging ontstaan. De bewoners worden deze week nog geïnformeerd over het vervolg. En na de vakantie worden zij tijdens bewonersbijeenkomsten geïnformeerd over drie ontwerpvarianten. Bewoners en ondernemers kunnen dan vragen stellen en suggesties doen. Met de feedback van deze bijeenkomsten volgt er dan een voorkeursvariant. De planning is om dat schetsontwerp eind oktober af te ronden. Dat ontwerp wordt na een besluit in het college vervolgens voorgelegd aan de gemeenteraad", aldus de woordvoerder.