Wethouder Kuiper: 'Maak gebruik van hulp die er is en doe het tijdig!'

Redactie 09-09-2021
Foto: Gemeente Maassluis

"Mijn centrale boodschap is dat we als gemeente veel mogelijkheden hebben om inwoners die het niet op eigen kracht redden, bijvoorbeeld omdat ze financiële problemen hebben, te helpen. Dus maak gebruik van die hulp en die steunpakketten en stop je kop niet in het zand maar trek tijdig aan de bel."

door Chrit Wilshaus

Wethouder Sjoerd Kuiper (PvdA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zou het wel van de daken willen roepen. "Bij Stroomopwaarts zitten de mensen klaar om je te helpen. Het slechtste wat je kunt doen, is je ogen sluiten voor de problemen en denken dat die vanzelf zullen verdwijnen, zoals sneeuw voor de zon." Gedupeerden van de Toeslagenaffaire komen in aanmerking voor een vergoeding van 30.000 euro van het Rijk. Ondanks die vergoeding hebben gedupeerden vaak ook met vervolgschade te maken. De lijst met gedupeerden in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam telde in december 2020, toen het Meldpunt startte, gezamenlijk 221 gedupeerden. Inmiddels is dat aantal gestegen naar 1146. In Maassluis gaat het volgens wethouder Kuiper om 143 gedupeerden, waarvan 62 zijn erkend als slachtoffer van de Toeslagenaffaire. Twaalf Stroomopwaarts medewerkers staan deze mensen bij. "De lijst groeit nog wel maar inmiddels minder snel", aldus Kuiper.

Onvoldoende gehoord

Bij het Meldpunt dat de drie Waterweggemeenten hebben geopend kunnen gedupeerde ouders van de Toeslagenaffaire zich nog tot 2023 melden. Tijdens een bezoek aan het Meldpunt bij Stroomopwaarts luisterde de portefeuillehouder naar verhalen van hoe mensen werden vermalen tussen de tandwielen van de Rijksoverheid. "Mensen voelden zich onvoldoende gehoord, niet begrepen en weggezet als fraudeur. Dat kan mensen echt knakken. Tegelijkertijd hoorde ik ook het indrukwekkende verhaal van een vrouw die zichzelf voor een groot deel uit de ellende wist te werken; veel mensen blijken heel veerkrachtig te zijn! Medewerkers van Stroomopwaarts zijn blij dat ze nu meer maatwerk mogen leveren om mensen echt te helpen."

Kinderen

"Verder wil ik speciaal aandacht vragen voor kinderen die opgroeien in armoede. Zij kunnen daar zelf immers niks aan doen", vervolgt Kuiper. "Wij willen dat die kinderen dezelfde kansen krijgen als andere kinderen. Om te spelen en zich te ontplooien en mee te kunnen doen aan schoolactiviteiten. Daarvoor hebben we een samenwerking met Stichting Leergeld voor het vergoeden van schoolspullen. Maar ook het Jeugdfonds Sport en Cultuur biedt mogelijkheden om kinderen te laten sporten bij een sportclub of aan cultuur te laten doen. Omdat tijdens de pandemie veel activiteiten niet door konden gaan, is minder gebruikgemaakt van het Jeugdfonds. Nu activiteiten weer starten, wil ik graag ouders en de verenigingen op deze fondsen wijzen."

Zolang het nog kan

Kuiper roept inwoners van Maassluis ook op om, zolang het nog kan, gebruik te maken van maatregelen die het kabinet optuigde om problemen op te lossen. Zoals de TONK en de TOZO. TONK staat voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten en is bedoeld voor mensen van wie het inkomen aanzienlijk is gedaald en die noodzakelijke kosten (vaste lasten) niet meer kunnen betalen en daar hulp bij nodig hebben. Deze regeling loopt nog tot 1 oktober dit jaar maar aanvragen hiervoor kunnen nog tot 31 oktober worden ingediend via de website van Stroomopwaarts. "Het gaat dan om kosten gemaakt van 1 januari tot en met 31 september dit jaar en om een eenmalig bedrag", verduidelijkt wethouder Kuiper. De TOZO (Tijdelijke Overbrugging Zelfstandig Ondernemers) is opgetuigd voor zelfstandig ondernemers en ZZP'ers die door de coronacrisis in de problemen kwamen. Ook op deze regeling, die loopt van 1 juli tot 1 oktober 2021 kan nog een beroep gedaan worden.

SchuldenLab

Speciaal voor mensen met schulden begonnen Maassluis, Vlaardingen en Schiedam gezamenlijk het SchuldenLab. Daarbij werken allerlei partijen samen. Zoals zorgverzekeraars, sociale verhuurders en energieleveranciers. "Dat is niet alleen voordeliger voor mensen met schulden maar ook voor schuldeisers die daarmee van een hoop administratieve rompslomp verlost zijn, ze hoeven dan namelijk niet meer achter hun schulden aan, wat ook geld kost, en weten waar ze aan toe zijn. Ook worden schulden gebundeld en ondergebracht bij de Gemeentelijke Kredietbank tegen een gunstige rente. Dat zorgt ook voor rust bij mensen met schulden", weet Kuiper.

Wie meer over de in dit artikel genoemde mogelijkheden wil weten of er gebruik van wil maken, kan terecht op de website van Stroomopwaarts. (www.stroomopwaarts.nl).