D66 pleit voor invoering 30 kilometer als norm

Redactie 23-09-2021
Foto: Stock

30 kilometer per uur zou de norm moeten worden binnen de bebouwde kom. En jaarlijks zou er een schouw gehouden moeten worden over hoe toegankelijk de buitenruimte is voor mensen met een beperking. Zoals blinden en slechtzienden.

door Chrit Wilshaus

Die voorstellen deed Jesse de Jong (D66) afgelopen dinsdagavond bij de eerste commissievergadering van dit nieuwe vergaderseizoen die fysiek in de raadszaal werd gehouden. Besproken werd de Mobiliteitsvisie 2020 – 2040. Meerdere fracties, waaronder onder meer PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en CDA steunden het pleidooi van D66 voor 30 kilometer als norm. Marcel 't Hart (CDA) plaatste wel de kanttekening dat de inrichting van een gebied daar dan ook wel aan moet voldoen en dat aanpassing geld kost. Ook verantwoordelijk wethouder Fred Voskamp (CDA) hield wat slagen om de arm. Zo wil hij eerst de uitkomst van een VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) onderzoek afwachten en merkte hij op dat verkeersdeskundigen stellen dat een 50 kilometerweg met vrij liggende fietspaden veiliger is dan een 30 kilometerweg met aparte fietsstroken. In dat laatste geval zou de politie dan niet meer willen controleren. Maar volgens De Jong is het niet de lange arm die dat bepaalt maar de gemeente. Voorts merkte hij op dat er ook 50 kilometerwegen zijn in Maassluis die niet als zodanig zijn ingericht.

Voorstander

Het voorstel van D66 voor een jaarlijkse schouw kon op steun rekenen van onder meer ChristenUnie PvdA, CDA en Maassluis Belang, hoewel Aad Solleveld van deze partij zich hardop afvroeg of die ieder jaar gehouden moet worden. Volgens De Jong kan ieder jaar gekozen worden om een ander deel van de stad te schouwen en kunnen hotspots erbij betrokken worden. Ook wethouder Voskamp toonde zich een voorstander van een schouw. Hij vertelde onlangs nog met collega-wethouder (en partijgenoot) Corine Bronsveld samen met twee vrouwen met een visuele beperking een ronde door de stad te hebben gemaakt om te ervaren wat voor obstakels er voor hen in de stad zijn.

Vergevorderde plannen

Verder vond Marcel 't Hart dat er geen sprake is van hoogwaardig openbaar vervoer (iets wat de wethouder later tegensprak). "Je kunt wel snel richting Rotterdam maar als je de andere kant op moet, heb je er niet zoveel aan." Inmiddels zijn er al vergevorderde plannen, aldus Voskamp, voor het doortrekken van de metro richting Den Haag. Ton Luijendijk (VSP) drong opnieuw aan op het laten rijden van een ringbus en volgens Solleveld zou de visie meer moeten gaan over binnenstedelijk openbaar vervoer. Johan Verhoeven (VVD) oordeelde dat over laadpalen en parkeren weinig wordt gezegd in de nota. Raoul Kleijwegt (GroenLinks), tot slot, bleef, ondanks de kritiek dat het buiten de orde van de vergadering was, bij zijn standpunt dat hij en zijn achterban het een gemiste kans vinden dat er de Blankenburgtunnel geen fietsbuis komt.