Meer aanvragen voor huishoudelijke hulp kunnen worden ingewilligd

Redactie 25-11-2021
Foto: Stock

Het abonnementstarief is de oorzaak van de forse stijging van het aantal aanvragen voor huishoudelijke hulp (HH) vanuit de Wmo de laatste jaren. Dat concludeert Rogplus.

door Chrit Wilshaus

Gebruikmaken van deze mogelijkheid is financieel aantrekkelijker (lees: goedkoper) dan het inhuren van particuliere HH. Door onder meer cao-stijgingen is die hulp namelijk duurder geworden. Dat schrijft wethouder Corine Bronsveld in een recent verschenen raadsinformatiebrief (RIB) aan de gemeenteraad. Daarnaast heeft ook Maassluis te maken met vergrijzing en de trend dat mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen.

Niet veel mogelijk

Om HH ook in de toekomst betaalbaar te houden heeft het college een bureau opdracht gegeven te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de financiële houdbaarheid van deze vorm van hulp te vergroten. Maar ook om na te gaan hoe de kostenstijging kan worden verminderd of zelfs tegen te gaan. 'Daarbij staat kwalitatief goede en betaalbare zorg voorop', aldus Bronsveld. De conclusie is evenwel dat er niet veel mogelijk is omdat de meeste opties die besparingen opleveren in strijd zijn met het abonnementstarief. Het grote probleem hierbij is dat het inkomen van iemand die een beroep doet op HH-Wmo zorg niet mag worden meegewogen. En dat betekent dat ook mensen die het (makkelijk) zelf zouden kunnen betalen steeds vaker voor deze optie kiezen en dan dus niet geweigerd kunnen worden. Verder is tijdens het onderzoek een werkgroep Schoon Huis (WSH) gestart, gevormd door ambtenaren en medewerkers van Rogplus. Ook deze werkgroep heeft verschillende opties en ideeën onderzocht die bijvoorbeeld al elders in het land zijn uitgeprobeerd.

Speelruimte erg beperkt

Hoewel het aantal aanvragen voor HH sterk is gestegen, zouden toch meer inwoners daar gezien de ruimte op de begroting van Rogplus nog gebruik van kunnen maken. Wethouder Bronsveld plaatst daarbij wel de kanttekening dat de speelruimte wel erg beperkt is. 'En vanuit die verkenning is verlenging van de huidige contracten de meest gunstige optie.' Een nieuwe aanbesteding zou ook tot onrust onder inwoners kunnen leiden en zowel de portefeuillehouder als Rogplus vinden dat niet wenselijk 'in deze toch al lastige coronatijd.'

Robotstofzuigers

Verder is niet bekend of het abonnementstarief wellicht op de schop gaat, verschillende linkse fracties pleiten daarvoor in de Kamer, omdat er (nog steeds) geen nieuwe regering is. Het advies van de WSH aan het bestuur van Rogplus is dan ook om de huidige contracten te verlengen. 'Daarnaast zal gekeken worden in hoeverre de resultaten van de verkenning meerwaarde zouden kunnen hebben voor inwoners van Maassluis', schrijft Bronsveld. En dan wordt bijvoorbeeld gedacht aan de inzet van robotstofzuigers. Een werkwijze die al in Scandinavië wordt toegepast en inwoners zou helpen om door middel van fysio- en/of ergotherapie alledaagse handelingen in het huis zelf (weer) op te pakken. Daardoor zou de zelfredzaamheid van mensen toenemen. Volgens wethouder Bronsveld staat passende en goede hulp voor de inwoners van Maassluis steeds voorop. 'De effecten van de coronapandemie en de steeds veranderende hulpvraag hebben onze aandacht.'