Met bus naar Naaldwijk en verder met metro naar Den Haag lijkt optie

Redactie 25-11-2021
Foto: Roger van der Kraan (archief)

Het openbaar vervoer (OV) vanuit Maassluis richting Den Haag kan en moet verbeterd worden, zo blijkt uit een verkennende studie, waarover wethouder Fred Voskamp deze week schrijft in een raadsinformatiebrief (RIB).

door Chrit Wilshaus

Aanleiding voor de studie vormen de huidige OV-knelpunten in dit deel van de MRDH (Metropoolregio Rotterdam, Den Haag). Zoals te lange reistijden richten de Hofstad, zodat nog veel mensen voor de auto kiezen en slechts ongeveer zes procent voor het OV. Bovendien zijn veel economische toplocaties, zoals in Den Haag en Delft niet binnen 45 minuten met het OV bereikbaar, hetgeen wel een eis is en afgesproken in de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid MRDH. Omdat een verdere intensivering van het ruimtegebruik ook voor mobiliteit onontkoombaar is, liggen hier volgens Voskamp voor Maassluis kansen om het OV richting Den Haag hoogwaardig te verbeteren. Het gaat dan om oplossingen op de korte (2025), de middellange (2025-2030) en de lange termijn (2030-2050).

Beste oplossing?

De vraag is dan: wat is de beste oplossing? Dat blijkt een metroverbinding tussen Maassluis, Naaldwijk en Den Haag te zijn. Ook wel backbone of ruggengraat genoemd. En dat dan in combinatie met een snelle busverbinding, maar Bus Rapid Transit System (BRT) klinkt natuurlijk beter. Het opwaarderen van het huidige OV-systeem zou volgens de deskundigen het minste resultaat opleveren en slechts een toename van het OV betekenen van acht procent.

In één keer

Een metro- of lightrailverbinding is volgens het rapport waar wethouder Voskamp in zijn RIB uit citeert 'een gunstig systeem als het gaat om uitstraling en comfort en kan naadloos aansluiten op de infrastructuur in Den Haag, waardoor van/naar Den Haag CS geen overstap (meer) nodig is. Maar wie denkt dat we er dan zijn, komt bedrogen uit want een dergelijke verbinding zou in één keer aangelegd moet worden voordat deze in gebruik kan worden genomen. Bovendien rekende een boekhouder uit dat de investeringskosten 'voor infrastructuur en voorzieningen flink hoger zijn en waarschijnlijk uitkomen op 250 miljoen euro', bijkomende kosten zoals grondaankopen en aanschaf metrostellen niet meegerekend.

Laatste stukje met snelle bus

In dat geval zou het volgens de portefeuillehouder mogelijk een optie zijn om de metroverbinding vanuit Den Haag te verlengen naar de Campus in Naaldwijk en vandaar naar Maassluis een BRT te realiseren. Dus: met de metro naar Naaldwijk en vervolgens het laatste stukje met een snelle bus, die over een eigen busbaan snelt, naar huis. Voorwaarde zou dan wel moeten zijn, bedenkt u verslaggever zich al schrijvende, dat de aansluiting perfect moet zijn en de wachttijden beperkt, anders kan het plan gelijk de prullenbak in.

Als eerste haalbaar

Uit de verdiepende verkenning gaat begin 2023 blijken welk vervoersysteem in de periode 2030-2040 en daarna gerealiseerd kan worden. Hierbij is op grond van het aantal reizigers lightrail op het gedeelte tussen de Uithof en Naaldwijk Floragebied naar verwachting als eerste haalbaar, aldus de RIB. Genoemde verkenning, kosten circa 200.000 euro, zou noodzakelijk zijn om de voorkeursvariant, waaronder een lightrailverbinding, verder uit te kunnen werken de komende maanden.